Palkkatuki mielessä?

Onko seurassanne pohdittu rekrytointia, mutta kaipaatte lisäresurssia? Oma polku -hankkeen työvalmentaja Sari Laaksonen vinkkasi, että nyt on käynnissä haku, josta myös seurat ja yhdistykset voivat hakea tukea uuden henkilön palkkakustannuksiin. Aikataulu on kuitenkin todella napakka, joten kannattaa laittaa pikaisesti rattaat pyörimään, mikäli tämä on mahdollisuus, johon haluatte tarttua. Alta löytyy lyhyt info asiasta ja Sari vastaa mielellään myös lisäkysymyksiin.

Sari Laaksonen, työvalmentaja
Oma Polku -hanke
p. 040 193 5817

Palkkatuki
• Suunnitteletko lisähenkilöstön palkkaamista, mutta sinulla vaikeuksia löytää riittävän ammattitaitoista työntekijää?
• Haluatko tarjota tällä hetkellä työttömänä olevalle mahdollisuuden päivittää osaamisensa työssä?
• Haluatko yritykseesi innostuneen työntekijän, joka tuo ison osan palkastaan mukanaan?

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.
Palkkatuetun tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.
Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.
Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Palkkatukea voidaan myöntää:
• Toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen
• Myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta. Palkkatukea ei enää myönnetä vuorotteluvapaasijaisen palkkaamiseen.

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
Kun yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tukijakson enimmäiskesto on 12 kuukautta.
Palkkatuki on 100 % aina 65 % työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 1800 e/kk. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko seurakuntineen eivät ole yhdistyksiä, säätiöitä tai rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia, joten niille ei ole mahdollista myöntää 100 %

Lisätietoa: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html